Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som er funnet særlig godt egnet til å ta imot barn/ungdom for akuttplassering og korttidsplassering på kort varsel.
Beredskapshjemmet er et midlertidig botilbud til barn og ungdom. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barnet/ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Det er en fordel om beredskapshjemmet kan ta imot søsken dersom det er behov for dette, og det er forsvarlig ut fra barnets omsorgsbehov og beredskapshjemmets kapasitet.