Barn trenger DEG!

mom and child holding hands
På oppdrag for Right Bemanning AS søker vi familier, par og enslige som kan tenke seg å gjøre en viktig jobb!

Alle barn trenger et trygt hjem, men ikke alle har det. Det er stort behov for fosterhjem, beredskapshjem og avlastningshjem. Det er i følge statistikken behov for ca 1100 nye beredskaps- og fosterhjem årlig i Norge.

Hva er et fosterhjem?

Hva er et beredskapshjem?

Hva er et avlastningshjem?

Ta kontakt med oss dersom du kan tenke deg å åpne hjemmet ditt for et barn som trenger en trygg familie.

Sandra Meszaros Gärtner  Tlf: 99 35 79 77  Mail: sandra@dineterapeuter.no
Torgeir Meszaros Gärtner  Tlf: 93 05 03 49  Mail: torgeir@dineterapeuter.no