Avlastningshjem

Et avlastningshjem er et hjem som tar imot barn på avlastning i helger eller korte tidsrom. Det er individuelle avtaler for hvert enkelt barn. Det kan være sosiale utfordringer i familien som gjør at barna trenger å få andre impulser og andre erfaringer enn de opplever hjemme.