Hjem2

Velkommen til Dine Terapeuter   

Dine Terapeuter jobber blandt annet med å skaffe, klargjøre, veilede og følge opp fosterfamilier og beredskapsfamilierVi er også samlivs- og parterapeuter og kan tilby terapi hjemme hos dere, dersom dere ønsker det. Som sertifiserte PREP-instruktører holder vi PREP-kurs for par som ønsker å forebygge og ta vare på parforholdet og som ønsker å få nye perspektiver på samlivet sitt. PREP er et kurs med bakgrunn i Amerikansk forskning rundt par og relasjoner og har vært tilbudt i Norge i over 20 år. I det siste er kurset revidert og vi har rettighetene på den nye revisjonen fra Modum Bad. Vi har lang erfaring i helsefremmende arbeid og har mange års erfaring fra helsevesen, redningstjeneste, miljøterapeutisk arbeid og terapeutpraksis. Sandra som sykepleier, familieterapeut, miljøterapeut og nå som gestaltterapeut (uu), Torgeir som paramedic/redningsmann, miljøterapeut og gestaltterapeut med en videreutdanning innen gestaltterapi.

Velkommen til oss!

FOSTERHJEM – BEREDSKAPSHJEM
Vi trenger stødige, trygge hjem!

Ca 1200 nye barn i Norge trenger et hjem å flytte til – HVERT ÅR!
Vi er hele tiden på søken etter nye eller erfarne familier som ønsker å være fosterhjem eller beredskapshjem.

Tenker du at din familie kan gjøre en forskjell for et barn som ikke har et hjem?

Button_familiehjem