Ung i nytt 1000-år

Nå i 2016 har vi nye prosjekter i gang. Vi har fokus på ungdom/unge voksne som sliter i hverdagen. Det er ikke det samme å vokse opp i dagens samfunn hvor teknologi, tilgjengelighet og informasjon håndteres på et helt annet plan, kontra i 70- og 80-årene, da jeg vokste opp. Mobbing på internett, selveksponering og stadig søken etter å passe inn. Mange unge synes det er vanskelig å passe inn i «formen». Depresjon, angst og andre lettere psykiske plager kan være og er ofte et resultat i kjølvannet. Mange unge faller ut av utdanning eller jobb, og arbeidsledigheten er økende i 2016. Voksne tyr lett til uttalelser som: lat, selvopptatt, mangel på moral, osv. Listen er lang. Men, snu det litt! Se deg selv i den verdenen de unge nå lever i. Hvis du sammenligner, hadde du klart å leve opp til forventningene og presset det nå er i utdanning og solsialt liv??? Hva vet jeg! Jeg ser på mine egne barn og tenker: «Jeg er glad jeg ikke er 17 år i dag selv! Jeg skal gjøre mitt beste for å forstå deg og gjøre deg sterk nok til å tåle å stå i deg selv, ta egne sunne valg og være ditt beste DEG! Ikke for meg, men for deg!».